Gå dig i balance – og få mere ud af din gang

At gå i balance er et universalmiddel for kroppen og måske den korteste vej til større sundhed fysisk og mentalt.

Konceptet er både for dig, der allerede er godt gående, samt dig der er mindre godt gående. Alle kan optimere sin gang. – Og hvem vil ikke gerne være godt gående på den lange gåtur også den gennem livet.

Med fordybelse i gangbevægelsen – viden om krop og bevægelse – undervisningserfaring som bevægelsespædagog i mange forskellige sammenhænge samt erhvervserfaring som vejleder, sagsbehandler og konsulent i forskellige regi – har jeg udviklet konceptet:

Gå dig i balance har i samarbejde med Bevæg dig for livet udarbejdet 4 videoer med introduktion til bedre gangbevægelse.

Fokus på bevægelse og balance
Det gode afsæt
Se min video udarbejdet i samarbejde med “Bevæg dig for livet” – her gælder det “Fødder”
Og her kan du se den næste video udarbejdet i samarbejde med “Bevæg dig for livet” – Her om “Arme”

Og Gå dig i balance har mange flere gode tips og anvisninger, så også du kan vedligeholde den naturlige bevægelse og balance.

Til Vorespuls.dk har Gå dig i balance udarbejdet 3 gå-træningsprogrammer og medvirket til flere artikler om gang.

Gå dig i balances arbejde med naturlig gangbevægelse er omtalt i bogen ‘Naturterapi’ skrevet af Lasse Thomas Edlev.

Der er mulighed for enetimer/personlig træning, som tilrettelægges efter dine behov. Læs mere her http://lisbeth-olesen.dk/individuelt/

Konceptet indeholder også workshops/foredrag/undervisningsforløb, hvor du får indsigt i grundprincipperne for en god gangbevægelse. Indholdet og fokusområder tilpasses den aktuelle gruppe, eksempelvis:

  • Gå med fokus på teknik
  • Gå med fokus på naturlige bevægelsesenergier og flow
  • Gå med fokus på fødder og knæ
  • Gå med fokus på hofte og ryg
  • Lær at gå med stave – og bliv endnu bedre gående
  • Gå baglæns og bliv bedre til at gå forlæns
  • Gå med fokus på at afstresse kroppen

Alt sammen med fokus på at forbedre og optimere gangbevægelsen.

Glæden og gevinsterne ved at gå er gammel viden

Hippokrates, græsk læge (f. ca. 460 f. Kr.) – ‘En gåtur er den bedste medicin

Friedrich W. Nietzsche (f. 1844) – ‘Det er, når man går, de store tanker fødes‘.

Søren Kierkegaard (f. 1813) – ‘Tab for alt i livet ikke lysten til at gå. Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til og går fra enhver sygdom; jeg har gået mig mine bedste tanker til, og jeg kender ingen tanke så tung, at man ikke kan gå fra den‘.

Helle Gotved (f. 1912) – ‘Normalt bliver raske mennesker ikke undervist i det enkle: at gå. Man regner det ikke for påkrævet af en eller anden grund – men det vil komme‘.

Den tråd har jeg samlet op, og NU er muligheden til stede for at blive undervist i at gå – meningsfuld og funktionel træning.

Gå dig i balance – Måske dit livs bedste investering!

Samarbejdspartnere:

Bevægelsespædagog og kraniosakralterapeut Helle Wulff Hansen https://hellewulffhansen.dk

Psykomotorisk terapeut Dorte Larsen dschaldemose@yahoo.dk

Bevægelsespædagog og massør Heidi Holmkvist https://etlivibevaegelse.dk/index

Afspænding- og bevægelsespædagog, Yoga- og meditationslærer og spirituel coach Susanne Kihlgast https://susannekihlgast.dk