Det handler om bevægelsesglæde og livskvalitet

Der er mange gode grunde til at sætte fokus på sin gangbevægelse. 

Vi er født til at gå og bevæge os – det er et medfødt naturligt bevægelsesmønster

Gang og løb er naturlige bevægelser. Når det gælder løb, er det almindeligt accepteret, at det er værd at arbejde med teknikken i bevægelsen, da det ellers kan medføre skader. På den lange bane er vi dog alle afhængige af at kunne gå – så det er på tide også at give gangbevægelsen den opmærksomhed, den fortjener med hensyn til kvalitet i bevægelsen.

Vi går alle sammen hver dag, og det er den mest naturlige måde, vi transporterer os selv på.  Det er en grundlæggende bevægelsesfrihed, der har afgørende betydning for vores funktionsniveau og dermed livskvalitet – hver dag! 

Den motoriske udvikling forbereder kroppen til at GÅ, og det er en vigtig milepæl, når vi kan stå på egne ben og gå nysgerrigt videre i livet. Gangen er et væsentligt udgangspunkt for alle øvrige bevægelser i hverdagen. Går du med bare en lille ubalance, påvirker det hele kroppen, og dette har konsekvens for alle dine øvrige bevægelser – også i din træning.

Du kan træne, strække, styrke, afspænde og bevæge kroppen på alskens måder med alle mulige gode øvelser. Det er nødvendigvis ikke ensbetydende med, at du omsætter effekten af det til din gangbevægelse. 
Hvem har ikke prøvet at være på en længere gåtur, end kroppen lige kan klare? Kroppen bliver træt og overanstrengt, og du begynder at kompensere. Nogle finder intuitivt den gode balance, men for langt de fleste er det overladt til tilfældigheder, hvordan der kompenseres. De ubalancer, der er, bliver forstærket… Når du er bevidst om din gangbevægelse og ved, hvordan du kan styre din gang, bliver du i stand til at gå ubesværet, lettere og måske hurtigere. 

Der er mange bevægelseskvaliteter indlejret i gå-bevægelsen: fjedring, sving, tyngde, vægtoverføring, koordination, dynamisk muskelarbejde mm. Således er der mange omdrejningspunkter at fokusere på og arbejde med i gangen, og din kropsbevidsthed øges gevaldigt.

Har vi grundlæggende en god bevægelse, er det motiverende i sig selv at bevæge sig mere, da det ganske enkelt mærkes godt for kroppen – og desværre også omvendt. Så en vigtig nøgle til at flere kommer mere i bevægelse er at sætte fokus på kvaliteten i bevægelse. Ganske enkelt er vi mere motiverede for at bevæge os og blive ved, når det mærkes rart for kroppen ‘Lysten driver værket’. 

Måden vi går på, afspejler vores personlighed, og ofte kan vi genkende hinanden på vores gang – og måske endda alene på lyden af trin. Når du forbedrer din gang, påvirker det også din personlighed og dit personlige udtryk ændrer sig. Derfor er det at gå også en vej til personlig udvikling.

Mister vi først evnen til at gå godt, går det hurtigt nedad bakke med både bevægeglæde og livskvalitet. Bevidstheden om teknik og bevægelseskvaliteterne gør en kæmpe forskel, både for dig der allerede er godt gående, men også for dig, der er knap så godt gående. Sommetider er det bare små justeringer, der gør en afgørende forskel.

Alderspræg i holdningen og dermed gangbevægelsen er ikke noget der kommer fra den ene dag til den anden – det kommer snigende. Får du ondt et sted i kroppen, og/eller oplever du begyndende balanceproblemer, er det oplagt at se på din gangbevægelse.

Netop fordi vi som udgangspunkt ikke tillægger gangbevægelsen den betydning, den fortjener, er der SÅ meget at blive klogere på!


Glæden og gevinsterne ved at gå er gammel viden

Hippokrates, græsk læge (f. ca. 460 f. Kr.) – ‘En gåtur er den bedste medicin

Friedrich W. Nietzsche (f. 1844) – ‘Det er, når man går, de store tanker fødes‘.

Søren Kierkegaard (f. 1813) – ‘Tab for alt i livet ikke lysten til at gå. Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til og går fra enhver sygdom; jeg har gået mig mine bedste tanker til, og jeg kender ingen tanke så tung, at man ikke kan gå fra den‘.

Helle Gotved (f. 1912) – ‘Normalt bliver raske mennesker ikke undervist i det enkle: at gå. Man regner det ikke for påkrævet af en eller anden grund – men det vil komme‘.

Den tråd har jeg samlet op, og NU er muligheden til stede for at blive undervist i at gå – meningsfuld og funktionel træning. Læs mere under ‘Jeg tilbyder‘. Du er velkommen til at kontakte mig her: mailto:liol@email.dk


Gå dig i balance – Måske dit livs bedste investering!