Gå dig i balance tager udgangspunkt i elementær funktionel bevægelseslære. 

Al træning sker med fokus på at genfinde, styrke og udvikle din naturlige gangbevægelse.

Du bliver gennem øvelser klogere på dine bevægelser og mere bevidst om kroppen, og din gevinst er en styrket krop og bedre balance i din gang.

At arbejde bevidst med sin krop og at gå i balance er bevægelse, der bogstavelig talt går tæt på dig. Det kræver nærvær, koncentration, fordybelse og ikke mindst vilje til at bryde vanen og mod til at træde ud af komfortzonen. Du kan opleve, at det påvirker dit udtryk og dine følelser/dit dybere jeg. 

Vi lærer nyt gennem vores sanser og krop og genfinder den naturlige gangbevægelse, som også kan være en vej til yderligere personlig udvikling. 

  • Gå dig i balance ser først og fremmest helheden i din bevægelse, og der tages udgangspunkt i, hvordan din gang forplanter sig i hele kroppen, og hvor afbalanceret og effektivt du bevæger dig fremad.
  • Der kigges efter, hvor i kroppen du allerede har god bevægelse, og hvor du holder igen. Er der manglende bevægelse i nogle led – er der blokeret for de naturlige bevægelsesenergier, som skaber sammenhæng og flow i kroppen?
  • Og vi laver en gang- og bevægeanalyse, der er med til at lokalisere, hvor der skal sættes ind. 


Overordnet er der 3 forskellige tilgange til at optimere din gangbevægelse:
1. Teknik: Øvelser og fokus på balancen i kroppens led under bevægelsen.
2. Bevægelseskvalitet: Her arbejder vi bl.a. med fjedring og sving, som fremmer dine musklers evne til at samarbejde og koordinere.
3. Flow: fokus på naturlige bevægelsesenergier, som virker frigørende og energigivende.


Kort sagt anvender Gå dig i balance teknikker og anvisninger, der taler direkte til din krop og dermed aktiverer den iboende naturlige bevægelse, der skaber balance i din krop – det skal mærkes og opleves.

Personlig træning kun for dig

Alle enetimer i Gå dig i balance tilrettelægges med udgangspunkt i dine forudsætninger og individuelle udfordringer. 

Ved enetimer bliver der gået meget eller lidt afhængig af, hvad der skal arbejdes med.

Du træner også siddende, når der eksempelvis er brug for at få fat i detaljerne i ‘fodmotorikken’. 

Enetimerne foregår som udgangspunkt udendørs, hvor der er god plads til at gå fremad. Efter dine behov sidder vi ned og holder pause.

Foretrækker du superviseret gangtræning via video og over telefonen. Se mere her: http://lisbeth-olesen.dk/individuelt/.

I særlige tilfælde kan træningen foregå i dit hjem. 

Det handler om bevægelsesglæde og livskvalitet

Der er mange gode grunde til at sætte fokus på sin gangbevægelse. 

Vi er født til at gå og bevæge os – det er et medfødt naturligt bevægelsesmønster

Gang og løb er naturlige bevægelser. Når det gælder løb, er det almindeligt accepteret, at det er værd at arbejde med teknikken i bevægelsen, da det ellers kan medføre skader. På den lange bane er vi dog alle afhængige af at kunne gå – så det er på tide også at give gangbevægelsen den opmærksomhed, den fortjener med hensyn til kvalitet i bevægelsen.

Vi går alle sammen hver dag, og det er den mest naturlige måde, vi transporterer os selv på.  Det er en grundlæggende bevægelsesfrihed, der har afgørende betydning for vores funktionsniveau og dermed livskvalitet – hver dag! 

Den motoriske udvikling forbereder kroppen til at GÅ, og det er en vigtig milepæl, når vi kan stå på egne ben og gå nysgerrigt videre i livet. Gangen er et væsentligt udgangspunkt for alle øvrige bevægelser i hverdagen. Går du med bare en lille ubalance, påvirker det hele kroppen, og dette har konsekvens for alle dine øvrige bevægelser – også i din træning.

Du kan træne, strække, styrke, afspænde og bevæge kroppen på alskens måder med alle mulige gode øvelser. Det er nødvendigvis ikke ensbetydende med, at du omsætter effekten af det til din gangbevægelse. 
Hvem har ikke prøvet at være på en længere gåtur, end kroppen lige kan klare? Kroppen bliver træt og overanstrengt, og du begynder at kompensere. Nogle finder intuitivt den gode balance, men for langt de fleste er det overladt til tilfældigheder, hvordan der kompenseres. De ubalancer, der er, bliver forstærket… Når du er bevidst om din gangbevægelse og ved, hvordan du kan styre din gang, bliver du i stand til at gå ubesværet, lettere og måske hurtigere. 

Der er mange bevægelseskvaliteter indlejret i gå-bevægelsen: fjedring, sving, tyngde, vægtoverføring, koordination, dynamisk muskelarbejde mm. Således er der mange omdrejningspunkter at fokusere på og arbejde med i gangen, og din kropsbevidsthed øges gevaldigt.

Har vi grundlæggende en god bevægelse, er det motiverende i sig selv at bevæge sig mere, da det ganske enkelt mærkes godt for kroppen – og desværre også omvendt. Så en vigtig nøgle til at flere kommer mere i bevægelse er at sætte fokus på kvaliteten i bevægelse. Ganske enkelt er vi mere motiverede for at bevæge os og blive ved, når det mærkes rart for kroppen ‘Lysten driver værket’. 

Måden vi går på, afspejler vores personlighed, og ofte kan vi genkende hinanden på vores gang – og måske endda alene på lyden af trin. Når du forbedrer din gang, påvirker det også din personlighed og dit personlige udtryk ændrer sig. Derfor er det at gå også en vej til personlig udvikling.

Alderspræg i holdningen og dermed gangbevægelsen er ikke noget der kommer fra den ene dag til den anden – det kommer snigende. Mister du først evnen til at gå godt, går det hurtigt nedad bakke med både bevægeglæde og livskvalitet.

Får du ondt et sted i kroppen, og/eller oplever du begyndende balanceproblemer, er det oplagt at se på din gangbevægelse. Bevidstheden om teknik og bevægelseskvaliteterne gør en kæmpe forskel, både for dig der allerede er godt gående, men også for dig, der er knap så godt gående. Sommetider er det bare små justeringer, der gør en stor forskel.

Er du nysgerrig og ønsker at vide mere, du er velkommen til at kontakte mig mailto:liol@email.dk


Gå dig i balance – Måske dit livs bedste investering!